‫ ویدیو

فیلم برداشت و فرآوری اولیه صمغ های گیاهی در کشور چاد
فیلم برداشت و فرآوری اولیه صمغ های گیاهی در کشور چاد
توسط محمدمهدی حبیبی
فیلم برداشت زیره سیاه در مزارع گیاهان دارویی کشور استونی
فیلم برداشت زیره سیاه در مزارع گیاهان دارویی کشور...
توسط محمدمهدی حبیبی
مستند باغ های پارادیس (Paradise Gardens) - بخش دوم
مستند باغ های پارادیس (Paradise Gardens) - بخش دوم
توسط مسلم حبیبی
مستند باغ های پارادیس (Paradise Gardens) - بخش اول
مستند باغ های پارادیس (Paradise Gardens) - بخش اول
توسط مسلم حبیبی
باغ انگور زیبا
باغ انگور زیبا
توسط محمدمهدی حبیبی
ارکیده ها..!
ارکیده ها..!
توسط داوود ابراهیمی
بزرگترین مزرعه سرپوشیده جهان در ژاپن
بزرگترین مزرعه سرپوشیده جهان در ژاپن
توسط محمدمهدی حبیبی
بدون شرح!!
بدون شرح!!
توسط داوود ابراهیمی
مستند «چگونگی رشد یک سیاره» - قسمت سوم (رغیب)
مستند «چگونگی رشد یک سیاره» - قسمت سوم (رغیب)
توسط مسلم حبیبی
مستند «چگونگی رشد یک سیاره» - قسمت دوم (قدرت گل ها)
مستند «چگونگی رشد یک سیاره» - قسمت دوم (قدرت گل ها)
توسط مسلم حبیبی
مستند «چگونگی رشد یک سیاره» - قسمت اول (زندگی از نور)
مستند «چگونگی رشد یک سیاره» - قسمت اول (زندگی از نور)
توسط مسلم حبیبی
رنگ آمیزی گل رز
رنگ آمیزی گل رز
توسط محمدمهدی حبیبی
تکثیر بگونیا
تکثیر بگونیا
توسط داوود ابراهیمی
پرورش ارکیده در کشور هلند
پرورش ارکیده در کشور هلند
توسط داوود ابراهیمی
شخم زن سطحی باغ با ادوات سنسوردار
شخم زن سطحی باغ با ادوات سنسوردار
توسط مصطفی نصیری
برداشت مکانیزە سبزی جعفری و گشنیز
برداشت مکانیزە سبزی جعفری و گشنیز
توسط مصطفی نصیری
برداشت مکانیزە پستە
برداشت مکانیزە پستە
توسط رضا باقری
تيلاندسيا (Tillandsia)  
تيلاندسيا (Tillandsia)  
توسط داوود ابراهیمی
نمایی از رشد دانه در خاک
نمایی از رشد دانه در خاک
توسط داوود ابراهیمی
ماشین آلات جدید کشاورزی 
ماشین آلات جدید کشاورزی 
توسط داوود ابراهیمی
صفحات: 1 2 3 »