‫ گروه‌ها

گروه نگهداری گیاهان آپارتمانی
در این گروه معرفی و نحوه نگهداری گیاهان آپارتمانی توضیح داده می‌شود.
تعداد اعضا: 11
گیاهان بومی ایران
معرفی گیاهان زینتی، گیاهان دارویی و سایر گیاهان خودرو طبیعت ایران
تعداد اعضا: 1