‫ شناسایی گیاه شیرین‌بیان | انجمن

elahe.D
elahe.D 29 بهمن 1396

دوستان این چه گیاهیست؟

مصطفی نصیری
مصطفی نصیری 29 بهمن 1396

شیرین‌بیان (نام علمی: Glycyrrhiza glabra)