‫ پیوند گردو | انجمن

narges.Mmsh
narges.Mmsh 29 بهمن 1396

آیا به درخت گردوی حدود ۲۵ سال سن از نوع سوزنی یا گرهای می شود گردوی خوب پیوند زد؟ کی و چگونه؟ 

elahe.D
elahe.D 29 بهمن 1396

بله. اردیبهشت : پیوند تاجی و یا خرداد  پیوند وصله‌ای و نایی

 

منبع: آموزش پیوند گیاهان

ویرایش شده توسط elahe.D (29 بهمن 1396)