‫ گیاه شفلرا  | انجمن

اطلاعات گروه

عنوان گروه: گروه نگهداری گیاهان آپارتمانی

عنوان گروه: گروه نگهداری گیاهان آپارتمانی

در این گروه معرفی و نحوه نگهداری گیاهان آپارتمانی توضیح داده می‌شود.

elahe.D
elahe.D 18 بهمن 1396

شفلرا 
نام علمی : Schefflera Spp 
نام انگلیسی : Umbrella tree


‍در محیط های سایه آفتاب به خوبی رشد می کند. خاک آن باید تا زمان آبیاری بعدی مرطوب باشد و به رطوبت متوسط نیاز دارد . از طریق قلمه به راحتی تکثیر می گردد.

عوارض و درمان شفلرا

١) برگها رنگ پريده و زرد هستند:
به علت كمبود عناصر غذايى در خاك است.


٢) ساقه ها دراز و منحرف و فاصله برگ ها زياد است:
هواى اطراف گلدان خيلى گرم است و بهتر است غبار پاشى شود.


٣) برگ ها زرد مى شوند و خود را مى اندازند:
آبيارى بيش از اندازه است. زهكش گلدان را چك كنيد.


٤) برگ ها حالت ابلق خود را از دست داده اند:
گلدان را به محل روشن تر با نور غير مستقيم منتقل كنيد.


٥) گياه پژمرده و برگ ها آويزان است:
گياه تشنه است. غبارپاشى روزانه فراموش نشود.

برای درج پاسخ، شما باید عضو گروه باشید