‫ شناسایی بیماری گیاه | انجمن

مکان موضوع : انجمن‌ها » عمومی » گپ عمومی

شناسایی بیماری گیاه

elham

این چه بیماری است؟

سازنده: elham زمان ایجاد: 18 بهمن 1396

پاسخ‌ها:

مرتب‌سازی بر اساس
محمدمهدی حبیبی
محمدمهدی حبیبی 23 بهمن 1396

بيماري سفيدك پودري روي ميوه هلو

عامل اين بيماري قارچ ‏pannosa ‏Sphaerotheca است.استفاده از قارچ كشهايي با برند تجاري مانند ناتيوو و استروبي بسيار موثر است. همچنين از سولفور (محلولپاشي در هنگام عصر) درصورت نبودن اين سموم ميتوان استفاده كرد.بديهي است هر گونه عملیات باغبانی که موجب افزایش جریان هوا(در باغ و داخل تاج پوشش درختها) و کاهش رطوبت شود، در جلوگیری از بیماری و کاهش شدت آن ثمر بخش است.