‫ پیوند گیاهان | انجمن


انجمن‌ها » عمومی » پیوند گیاهان
موضوع پاسخ‌ها بازدیدها آخرین پاسخ
زمان پیوند مرکبات
1 141 توسط elahe.D 29 بهمن 1396
پیوند درختان
1 126 توسط elahe.D 29 بهمن 1396
پیوند گردو
1 171 توسط elahe.D 29 بهمن 1396
زمان پیوند تاجی
1 354 توسط narges.Mmsh 29 بهمن 1396
زمان پیوند زدن
1 126 توسط elham 29 بهمن 1396
پیوند
1 208 توسط elham 29 بهمن 1396
پیوند
1 130 توسط elham 29 بهمن 1396
پیوند
1 205 توسط elham 29 بهمن 1396
پیوند زدن درختان میوه
2 140 توسط محمدمهدی حبیبی 7 بهمن 1396
پیوند خرمالو
2 210 توسط محمدمهدی حبیبی 7 بهمن 1396
پیوند آلو
2 219 توسط محمدمهدی حبیبی 7 بهمن 1396
پیوند انجیر
2 139 توسط محمدمهدی حبیبی 7 بهمن 1396
پیوند بلوط و فندق
2 242 توسط محمدمهدی حبیبی 7 بهمن 1396
پیوند (سرشاخه کاری)
2 237 توسط محمدمهدی حبیبی 7 بهمن 1396