‫ پیوند گیاهان

انجمن‌ها » عمومی » پیوند گیاهان
موضوع پاسخ‌ها بازدیدها آخرین پاسخ
زمان پیوند مرکبات
1 343 توسط elahe.D 29 بهمن 1396
پیوند درختان
1 255 توسط elahe.D 29 بهمن 1396
پیوند گردو
1 453 توسط elahe.D 29 بهمن 1396
زمان پیوند تاجی
1 876 توسط narges.Mmsh 29 بهمن 1396
زمان پیوند زدن
1 265 توسط elham 29 بهمن 1396
پیوند
1 339 توسط elham 29 بهمن 1396
پیوند
1 263 توسط elham 29 بهمن 1396
پیوند
1 340 توسط elham 29 بهمن 1396
پیوند زدن درختان میوه
2 249 توسط محمدمهدی حبیبی 7 بهمن 1396
پیوند خرمالو
2 412 توسط محمدمهدی حبیبی 7 بهمن 1396
پیوند آلو
2 356 توسط محمدمهدی حبیبی 7 بهمن 1396
پیوند انجیر
2 268 توسط محمدمهدی حبیبی 7 بهمن 1396
پیوند بلوط و فندق
2 1265 توسط محمدمهدی حبیبی 7 بهمن 1396
پیوند (سرشاخه کاری)
2 405 توسط محمدمهدی حبیبی 7 بهمن 1396