‫ پیوند گیاهان | انجمن


انجمن‌ها » عمومی » پیوند گیاهان
موضوع پاسخ‌ها بازدیدها آخرین پاسخ
زمان پیوند مرکبات
1 160 توسط elahe.D 29 بهمن 1396
پیوند درختان
1 147 توسط elahe.D 29 بهمن 1396
پیوند گردو
1 207 توسط elahe.D 29 بهمن 1396
پیوند گردو
1 207 توسط elahe.D 29 بهمن 1396
پیوند درختان
1 147 توسط elahe.D 29 بهمن 1396
زمان پیوند مرکبات
1 160 توسط elahe.D 29 بهمن 1396
زمان پیوند تاجی
1 409 توسط narges.Mmsh 29 بهمن 1396
زمان پیوند تاجی
1 409 توسط narges.Mmsh 29 بهمن 1396
زمان پیوند زدن
1 141 توسط elham 29 بهمن 1396
پیوند
1 231 توسط elham 29 بهمن 1396
پیوند
1 147 توسط elham 29 بهمن 1396
پیوند
1 224 توسط elham 29 بهمن 1396
پیوند
1 224 توسط elham 29 بهمن 1396
پیوند
1 147 توسط elham 29 بهمن 1396
پیوند
1 231 توسط elham 29 بهمن 1396
زمان پیوند زدن
1 141 توسط elham 29 بهمن 1396
پیوند زدن درختان میوه
2 157 توسط محمدمهدی حبیبی 7 بهمن 1396
پیوند خرمالو
2 230 توسط محمدمهدی حبیبی 7 بهمن 1396
پیوند آلو
2 236 توسط محمدمهدی حبیبی 7 بهمن 1396
پیوند انجیر
2 163 توسط محمدمهدی حبیبی 7 بهمن 1396