‫ پیوند گیاهان | انجمن


انجمن‌ها » عمومی » پیوند گیاهان
موضوع پاسخ‌ها بازدیدها آخرین پاسخ
زمان پیوند مرکبات
1 211 توسط elahe.D 29 بهمن 1396
پیوند درختان
1 175 توسط elahe.D 29 بهمن 1396
پیوند گردو
1 278 توسط elahe.D 29 بهمن 1396
پیوند گردو
1 278 توسط elahe.D 29 بهمن 1396
پیوند درختان
1 175 توسط elahe.D 29 بهمن 1396
زمان پیوند مرکبات
1 211 توسط elahe.D 29 بهمن 1396
زمان پیوند تاجی
1 499 توسط narges.Mmsh 29 بهمن 1396
زمان پیوند تاجی
1 499 توسط narges.Mmsh 29 بهمن 1396
زمان پیوند زدن
1 182 توسط elham 29 بهمن 1396
پیوند
1 263 توسط elham 29 بهمن 1396
پیوند
1 181 توسط elham 29 بهمن 1396
پیوند
1 255 توسط elham 29 بهمن 1396
پیوند
1 255 توسط elham 29 بهمن 1396
پیوند
1 181 توسط elham 29 بهمن 1396
پیوند
1 263 توسط elham 29 بهمن 1396
زمان پیوند زدن
1 182 توسط elham 29 بهمن 1396
پیوند زدن درختان میوه
2 191 توسط محمدمهدی حبیبی 7 بهمن 1396
پیوند خرمالو
2 261 توسط محمدمهدی حبیبی 7 بهمن 1396
پیوند آلو
2 269 توسط محمدمهدی حبیبی 7 بهمن 1396
پیوند انجیر
2 198 توسط محمدمهدی حبیبی 7 بهمن 1396