‫ پیوند گیاهان

انجمن‌ها » عمومی » پیوند گیاهان
موضوع پاسخ‌ها بازدیدها آخرین پاسخ
زمان پیوند مرکبات
1 255 توسط elahe.D 29 بهمن 1396
پیوند درختان
1 208 توسط elahe.D 29 بهمن 1396
پیوند گردو
1 357 توسط elahe.D 29 بهمن 1396
زمان پیوند تاجی
1 666 توسط narges.Mmsh 29 بهمن 1396
زمان پیوند زدن
1 212 توسط elham 29 بهمن 1396
پیوند
1 294 توسط elham 29 بهمن 1396
پیوند
1 211 توسط elham 29 بهمن 1396
پیوند
1 284 توسط elham 29 بهمن 1396
پیوند زدن درختان میوه
2 223 توسط محمدمهدی حبیبی 7 بهمن 1396
پیوند خرمالو
2 310 توسط محمدمهدی حبیبی 7 بهمن 1396
پیوند آلو
2 302 توسط محمدمهدی حبیبی 7 بهمن 1396
پیوند انجیر
2 232 توسط محمدمهدی حبیبی 7 بهمن 1396
پیوند بلوط و فندق
2 780 توسط محمدمهدی حبیبی 7 بهمن 1396
پیوند (سرشاخه کاری)
2 345 توسط محمدمهدی حبیبی 7 بهمن 1396