‫ پیوند گیاهان | انجمن


انجمن » عمومی » پیوند گیاهان
موضوع پاسخ‌ها بازدیدها آخرین پاسخ
زمان پیوند مرکبات
1 141 توسط elahe.D 29 بهمن 1396
پیوند درختان
1 130 توسط elahe.D 29 بهمن 1396
پیوند گردو
1 177 توسط elahe.D 29 بهمن 1396
زمان پیوند تاجی
1 362 توسط narges.Mmsh 29 بهمن 1396
زمان پیوند زدن
1 125 توسط elham 29 بهمن 1396
پیوند
1 209 توسط elham 29 بهمن 1396
پیوند
1 133 توسط elham 29 بهمن 1396
پیوند
1 206 توسط elham 29 بهمن 1396
پیوند زدن درختان میوه
2 141 توسط محمدمهدی حبیبی 7 بهمن 1396
پیوند خرمالو
2 213 توسط محمدمهدی حبیبی 7 بهمن 1396
پیوند آلو
2 223 توسط محمدمهدی حبیبی 7 بهمن 1396
پیوند انجیر
2 141 توسط محمدمهدی حبیبی 7 بهمن 1396
پیوند بلوط و فندق
2 245 توسط محمدمهدی حبیبی 7 بهمن 1396
پیوند (سرشاخه کاری)
2 238 توسط محمدمهدی حبیبی 7 بهمن 1396