‫ پیوند گیاهان

انجمن‌ها » عمومی » پیوند گیاهان
موضوع پاسخ‌ها بازدیدها آخرین پاسخ
زمان پیوند مرکبات
1 282 توسط elahe.D 29 بهمن 1396
پیوند درختان
1 218 توسط elahe.D 29 بهمن 1396
پیوند گردو
1 394 توسط elahe.D 29 بهمن 1396
زمان پیوند تاجی
1 724 توسط narges.Mmsh 29 بهمن 1396
زمان پیوند زدن
1 226 توسط elham 29 بهمن 1396
پیوند
1 304 توسط elham 29 بهمن 1396
پیوند
1 229 توسط elham 29 بهمن 1396
پیوند
1 297 توسط elham 29 بهمن 1396
پیوند زدن درختان میوه
2 230 توسط محمدمهدی حبیبی 7 بهمن 1396
پیوند خرمالو
2 337 توسط محمدمهدی حبیبی 7 بهمن 1396
پیوند آلو
2 314 توسط محمدمهدی حبیبی 7 بهمن 1396
پیوند انجیر
2 243 توسط محمدمهدی حبیبی 7 بهمن 1396
پیوند بلوط و فندق
2 923 توسط محمدمهدی حبیبی 7 بهمن 1396
پیوند (سرشاخه کاری)
2 360 توسط محمدمهدی حبیبی 7 بهمن 1396