‫ پیوند گیاهان

انجمن‌ها » عمومی » پیوند گیاهان
موضوع پاسخ‌ها بازدیدها آخرین پاسخ
زمان پیوند مرکبات
1 391 توسط elahe.D 29 بهمن 1396
پیوند درختان
1 279 توسط elahe.D 29 بهمن 1396
پیوند گردو
1 514 توسط elahe.D 29 بهمن 1396
زمان پیوند تاجی
1 1053 توسط narges.Mmsh 29 بهمن 1396
زمان پیوند زدن
1 287 توسط elham 29 بهمن 1396
پیوند
1 358 توسط elham 29 بهمن 1396
پیوند
1 286 توسط elham 29 بهمن 1396
پیوند
1 356 توسط elham 29 بهمن 1396
پیوند زدن درختان میوه
2 266 توسط محمدمهدی حبیبی 7 بهمن 1396
پیوند خرمالو
2 452 توسط محمدمهدی حبیبی 7 بهمن 1396
پیوند آلو
2 375 توسط محمدمهدی حبیبی 7 بهمن 1396
پیوند انجیر
2 285 توسط محمدمهدی حبیبی 7 بهمن 1396
پیوند بلوط و فندق
2 1551 توسط محمدمهدی حبیبی 7 بهمن 1396
پیوند (سرشاخه کاری)
2 425 توسط محمدمهدی حبیبی 7 بهمن 1396