‫ انجمن‌ها

عمومی موضوعات پاسخ‌ها آخرین پاسخ
گپ عمومی
بحث در مورد تمامی موضوعات
24 32
محمدمهدی حبیبی · 23 بهمن 1396
در شناسایی بیماری گیاه
پیوند گیاهان
در این بخش مباحث و سوالات در زمینه پیوند گیاهان مطرح می‌شود
14 20
elahe.D · 29 بهمن 1396
در زمان پیوند مرکبات
شناسایی گیاه موضوعات پاسخ‌ها آخرین پاسخ
شناسایی گیاه
این بخش به معرفی گیاهان می‌پردازد.
23 41
مصطفی نصیری · 6 اسفند 1396
در شناسایی گیاه گزنه سای قرمز