‫ انجمن‌ها

عمومی موضوعات پاسخ‌ها آخرین پاسخ
گپ عمومی
بحث در مورد تمامی موضوعات
24 32
محمدمهدی حبیبی 23 بهمن 1396
در شناسایی بیماری گیاه
پیوند گیاهان
در این بخش مباحث و سوالات در زمینه پیوند گیاهان مطرح می‌شود
14 20
elahe.D 29 بهمن 1396
در زمان پیوند مرکبات
شناسایی گیاه موضوعات پاسخ‌ها آخرین پاسخ
شناسایی گیاه
این بخش به معرفی گیاهان می‌پردازد.
23 41
مصطفی نصیری 6 اسفند 1396
در شناسایی گیاه گزنه سای قرمز